01 september 2017

ZOHO: Start aanleg regentuin

Door klimaatverandering regent het steeds vaker en harder. Dit zorgt in veel wijken voor onnodige overlast omdat de riolen vaak overstromen en vraagt dus om creatieve, nieuwe oplossingen die het riool minder belasten. Een gangbare oplossing is het scheiden van het afval- en regenwaterstelsel, maar daarmee zijn de problemen waarschijnlijk nog niet opgelost. In ZOHO gaat men daarom nog één stap verder; er wordt een regentuin aangelegd die overtollig water van daken en de straat kan opvangen in een WADI en slimme regentonnen. Dat water kan dan vervolgens slim worden geloosd op momenten waarop het riool minder belast is, of worden ingezet bij het onderhouden van het groen in de wijk, bijvoorbeeld op momenten dat het erg droog is en er dus eigenlijk een watergebrek is. De regentuin maakt onderdeel uit van het LIFE URBAN ADAPT project en de gebiedsaanpak voor de Agniesebuurt. Meer informatie over de regentuin is ook te vinden in de september editie van de Stadskrant Noord.