19 november 2017

ZOHO: Samen werken aan klimaatadaptatie

De voorgenomen plannen hebben als doel de wijk klimaatadaptiever te maken en overlast bij extreme neerslag te voorkomen. De bewoners hebben echter bedenkingen bij de aanpak en vrezen voor lekkende souterrains en drassige tuinen doordat de grondwaterstand permanent zal stijgen door de maatregelen. Daarom wordt er nu gezamenlijk gezocht naar een oplossing die zowel voor de publieke als private ruimte gunstig uitpakt. Lees hierover meer in dit artikel van het AD.

Andere berichten