Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

KENNIS DELEN – STUDIEBEZOEK LIFE RADOM KLIMA POLEN

21 oktober 2021

Van 19 t/m 21 oktober 2021 kreeg LIFE Urban Adapt een delegatie op bezoek van collega’s van het Poolse LIFE project LIFE Radom Klima. Beide projecten houden zich bezig met klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Het doel was het uitwisselen van kennis en ervaringen. Na presentaties van de beide projecten bezochten we alle deelprojecten van LIFE…


Lees verder

Klimaatadaptatie in ZOHO – video

19 oktober 2021

In het binnenstadsgebied ZoHo zijn de klimaatadaptieve maatregelen zo goed als klaar. Het heeft tot mooie resultaten geleid, die ook gebruikt worden voor de gebiedsontwikkeling van andere delen van Rotterdam. In deze video zie je meer over de samenwerking in ZoHo, de resultaten en de toekomstplannen.


Bekijk de video

Getijdenparken in de Maas – video

19 september 2021

Nu de Nassauhaven is veranderd in een getijdenoever, worden de geleerde lessen toegepast in de Keilehaven en meegenomen in de klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling van andere delen van Rotterdam langs de Maas. Bekijk in deze video hoe we dat doen.


Bekijk de video

Blueprint: lessen over de deelprojecten LIFE Urban Adapt

25 april 2021

Voor de deelprojecten over riviergetijdenparken is veel samengewerkt met partners zoals ARK en het Rijk. Voor de projecten bij ZoHo waren bewoners en partners de drijvende kracht achter de klimaatadaptieve projecten. Hoe ziet en zag de participatieve aanpak van die deelprojecten eruit? Wie waren de stakeholders precies? Hoe en wanneer betrek je die stakeholders bij…


Lees verder

Klimaatadaptatie in rioleringsplan gemeente Rotterdam

2 april 2021

Het nieuwe rioleringsplan van gemeente Rotterdam heeft als rode draad: ‘van buis naar buitenruimte’. “Het betekent dat we het buiten zó inrichten dat we neerslag kunnen verwerken zonder overstromingen,” licht Michel Bunt, adviseur water en riolering van gemeente Rotterdam toe. “Een samenspel waarbij we met allerlei maatregelen de voeten droog houden. Met een belangrijke rol…


Lees verder

Versterking van de onderwaternatuur in Rotterdam

22 maart 2021

In Rotterdam ontmoeten de Nieuwe Maas en de zee elkaar. Daarom is de havenstad een essentieel gebied voor trekvissen zoals de zalm, schelpdieren en bijzondere waterplanten. Met een keur aan soms kleine maatregelen kunnen we deze soorten nog meer de ruimte geven. De overgang tussen tussen rivier en zee, zorgt voor bijzondere natuurverschijnselen als eb…


Lees verder