Aanpak Agniesenbuurt

Met de Aanpak Buitenruimte Agniesebuurt werken we aan een buurt waar het nu en in de toekomst prettig wonen, werken en verblijven is. Waar de riolering en het grond- en hemelwaterbeheersysteem naar behoren functioneren en de openbare ruimte (boven- en ondergronds) en private ruimte goed zijn ingericht. Op een manier die past bij de behoeften van buurtbewoners en -gebruikers en die overlast van de gevolgen van klimaatverandering beperkt.

De bewoners van de Agniesebuurt hebben samen met woningcorporatie Havensteder, de gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een plan voor de buitenruimte van de Agniesebuurt besproken. Dat doen we met zijn allen, zodat in de plannen goed rekening gehouden kan worden met alle belangen.

NIEUWS OVER Aanpak Agniesenbuurt

ZOHO: expertisetafel presenteert advies

17 mei 2019

Op maandagavond 13 mei 2019 heeft de Expertisetafel haar advies gepresenteerd aan de Wijkcommunity Agniesebuurt (de Wijkraad, Gemeente Rotterdam, HHSK of Havensteder). De Expertisetafel is aan de slag gegaan met de wensen, eisen en criteria die er zijn als het gaat om nieuwe riolering (vuilwater) en het voorkomen van overlast door (regen)water. Deze punten zijn…

ZOHO: Samen werken aan klimaatadaptatie

19 november 2017

De voorgenomen plannen hebben als doel de wijk klimaatadaptiever te maken en overlast bij extreme neerslag te voorkomen. De bewoners hebben echter bedenkingen bij de aanpak en vrezen voor lekkende souterrains en drassige tuinen doordat de grondwaterstand permanent zal stijgen door de maatregelen. Daarom wordt er nu gezamenlijk gezocht naar een oplossing die zowel voor…

VIDEO: Water in je wijk?

11 juli 2016

Soms regent het zo hard dat de riolen het niet aan kunnen. Gelukkig hebben we daar in Rotterdam een oplossing voor. Bekijk de video over regenwater en riolering in de ZoHo/Agniesebuurt: