Keilehaven

De Keilehaven wordt stap voor stap getransformeerd naar een getijdenpark. De functionele ruimte nu wordt een groen, toekomstbestendig, klimaatadaptief, openbaar stadspark met veel ruimte voor biodiversiteit. De lessen die we leren in Keilehaven passen we toe voor andere getijdenparken en rivieroevers binnen en buiten het M4H. We experimenteren bijvoorbeeld met het opvangen van drijfvuil, nieuwe vormen van recreatie en vernieuwend/circulair gebruik van materialen, waterzuivering en het ervaarbaar maken van getijdenmilieus.