Rivier als getijdenpark

Bij de rivieroevers wordt het programma ‘De Rivier als getijdenpark’ gebruikt als leidraad hoe je samen met verschillende stakeholders en hun belangen tot een goed ontwerp komt. Deze stakeholders hebben een gezamenlijk belang in het onderhouden en ontwikkelen van de rivier op een natuurvriendelijke manier en willen de getijdennatuur terugbrengen.

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en vertegenwoordigers van andere overheden is een programma ontwikkeld en tot uitvoering gebracht om de kracht en mogelijkheden van de rivier meer en beter te benutten.
Lessen uit de al gerealiseerde Nassauhaven worden gebruikt, en de resultaten en aanpak worden gedeeld met Europa.

NIEUWS OVER Rivier als getijdenpark

GETIJDENPARK: Oever Nassauhaven klaar

2 juli 2019

De Nassauhaven verandert in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar en worden de meerpalen geslagen voor achttien Havenlofts. Dit feestelijke moment wordt gevierd met bewoners uit de buurt en de toekomstige bewoners van de Havenlofts. Natte en droge voeten Om meer natuur te krijgen in…

GETIJDENPARK: Nominatie voor programma ‘rivier als getijdenpark’

24 januari 2016

Voor de projectuitvraag ‘Leefomgeving van de Toekomst’ is het programma ‘Rivier als getijdenpark’ genomineerd. De uitvraag Leefomgeving van de Toekomst wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool, BNSP, VNO-NCW West, IenM, NVTL en NL Ingenieurs gezamenlijk op met de organisatie van het Jaar van de Ruimte. Naast het programma ‘Rivier als getijdenpark’ zijn ook de projecten ‘Groene…

VIDEO: Start programma ‘rivier als getijdepark’

18 maart 2015

Samenwerking tussen 10 partners bekrachtigd. Bekijk hier de video.