Vijverhofstraat

In de Vijverhofstraat wordt de riolering vervangen. Hierbij wordt het schone regenwater apart ingezameld van het rioolwater. Bij zware regenbuien, die steeds vaker voorkomen, is dit nog niet voldoende om al het water snel af te voeren. Daarom wordt in de weg boven de riolering een waterbergingsysteem aangelegd. Daarmee kan hemelwater opgevangen en daarna vertraagd afgevoerd worden. 

Op verschillende straathoeken worden nieuwe groenvakken aangelegd. Die geven ruimte aan waterberging en zorgen voor een veiligere mogelijkheid om over te steken. Hiervoor worden 9 parkeervakken opgeheven. Er worden 25 nieuwe bomen geplant.

NIEUWS OVER Vijverhofstraat

Klimaatadaptatie in rioleringsplan gemeente Rotterdam

2 april 2021

Het nieuwe rioleringsplan van gemeente Rotterdam heeft als rode draad: ‘van buis naar buitenruimte’. “Het betekent dat we het buiten zó inrichten dat we neerslag kunnen verwerken zonder overstromingen,” licht Michel Bunt, adviseur water en riolering van gemeente Rotterdam toe. “Een samenspel waarbij we met allerlei maatregelen de voeten droog houden. Met een belangrijke rol…

Vijverhofstraat, Agniesebuurt

Werkzaamheden riool Vijverhofstraat gestart

30 oktober 2020

De werkzaamheden in de Vijverhofstraat zijn gestart. Het riool wordt vervangen en daarnaast wordt een hemelwaterriool en een waterbergingsysteem aangebracht. Betere waterhuishouding in de Agniesebuurt De Agniesebuurt kampte met een grondwaterprobleem. Om dit voor de hele wijk aan te pakken is een plan ontwikkeld voor een betere waterhuishouding. De riolering wordt vervangen en er wordt…

Vijverhofstraat

ZOHO: Gescheiden hemelwatersysteem voor Vijverhofstraat

11 december 2016

Eén van de oplossingen die toegepast gaan worden om de wijk klimaatadaptief te maken is de ontkoppeling van het riool en het regenwaterafvoersysteem. Hiermee wordt begonnen in de Vijverhofstraat. Voor het ontkoppelen van beide systemen is een inrichtingsplan procedure gestart die minimaal 1,5 jaar zal gaan lopen. Dit initiatief maakt onderdeel uit van het LIFE…