Nieuwe planten getijdenpark Nassauhaven

Er zijn nieuwe planten geplaatst op de oever tussen de twee bruggen. Het gaat om de volgende planten: gestreepte witbol, heelblaadjes, heen-of zeebies, mattenbies, gele lis, watermunt, ruige en echte koekoeksbloem. Allemaal planten die goed tegen de werkingvan eb en vloed en brak water kunnen.