Start aanleg getijdenoever Nassauhaven

Begin januari startten in de Nassauhaven de baggerwerkzaamhedenom de haven uit te diepen. Deze werkzaamheden zijn nodig om een stabiele onderlaag (stabiliteitsbed) voor de natuurvriendelijke oever te leggen in de eerste fase. In april en mei startende werkzaamheden op de kade. Aan de kant van de Nassauhaven waar de drijvende woningen komen, gaan Stedin en Evides aan de slag met het plaatsen van kabels en leidingen.