ZOHO: de regentuin werkt!

De regentuin vormt een groene oase in een stenig gebied. Om het rioleringssysteem in deze dichtbebouwde wijk te ontlasten, wordt in de regentuin hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd. Het regenwater dat in de tuin en op het dak van de Hofbogen valt wordt opgevangen in een verdiept deel in de tuin en zo ontstaat een tijdelijke vijver. Dankzij het groen kan het water daarna langzaam de grond in zakken. Ook wordt een deel van de regen van het Hofbogen-dak opgevangen in slimme regentonnen in de vorm van de letters ZOHO. Het water in de regentonnen wordt in droge tijden vertraagd afgegeven aan de tuin.

In dit filmpje is te zien hoe het regenwater van het dak van de Hofbogen naar de Regentuin wordt geleid.