Klimaatadaptatie in ZOHO – video

In het binnenstadsgebied ZoHo zijn de klimaatadaptieve maatregelen zo goed als klaar. Het heeft tot mooie resultaten geleid, die ook gebruikt worden voor de gebiedsontwikkeling van andere delen van Rotterdam. In deze video zie je meer over de samenwerking in ZoHo, de resultaten en de toekomstplannen.