Rotterdamse Stadsnatuur in Open Rotterdam

Keilehavenpark
De Urbanisten hebben de opdracht gekregen om een waterpark te maken in de Keilehaven.
Het M4H gebied in Delfshaven is volop in ontwikkeling. Het havenbekken in de Keilehaven wordt getransformeerd tot een getijdenpark. De komende jaren worden de rivieroevers van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas vergroend om ruimte te bieden aan getijdennatuur en waterrecreatie.

Open Rotterdam maakte er een item over: