Rotterdamse Stadsnatuur in Open Rotterdam

Keilehavenpark De Urbanisten hebben de opdracht gekregen om een waterpark te maken in de Keilehaven. Het M4H gebied in Delfshaven is volop in ontwikkeling. Het havenbekken in de Keilehaven wordt getransformeerd tot een getijdenpark. De komende jaren worden de rivieroevers van de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas vergroend om ruimte te bieden aan getijdennatuur…

Lees meer

Klimaatadaptatie in ZOHO – video

In het binnenstadsgebied ZoHo zijn de klimaatadaptieve maatregelen zo goed als klaar. Het heeft tot mooie resultaten geleid, die ook gebruikt worden voor de gebiedsontwikkeling van andere delen van Rotterdam. In deze video zie je meer over de samenwerking in ZoHo, de resultaten en de toekomstplannen.

Lees meer

Getijdenparken in de Maas – video

Nu de Nassauhaven is veranderd in een getijdenoever, worden de geleerde lessen toegepast in de Keilehaven en meegenomen in de klimaatadaptieve gebiedsontwikkeling van andere delen van Rotterdam langs de Maas. Bekijk in deze video hoe we dat doen.

Lees meer