20 juni 2017

KENNISDELING: Antwerpen bezoekt Rotterdam

De delegatie bezocht een groot aantal van de Rotterdamse klimaatadaptatie projecten, waarbij de nadruk sterk lag op de sociale component van klimaatadaptatieprojecten. Wateroverlast kan in de toekomst alleen nog maar worden opgelost als alle betrokken partijen met elkaar samen werken om tot een optimale oplossing te komen. Publiek-private samenwerking is een speerpunt op beide demonstratielocaties van het LIFE Urban Adapt project, die dan ook deel uit maakten van het bezoek. Voor een sfeerimpressie van de kant van de bezoekers kunt u hier verder lezen.

Andere berichten