21 juni 2023

Ecologie Keilehaven

Van onze ecoloog Madeleine den Hartog

Afgelopen week heeft het project Keilehaven de PROVADA-award gewonnen, naast duurzaamheid en circulariteit is ook onderwaternatuur een belangrijk element in dit project. Uit de eerste ecologische nulmeting die is uitgevoerd kwamen al een paar interessante vissoorten zoals de bot, aal, snoekbaars en de houting naar voren. De houting is een streng beschermde vis die migreert van de Noordzee (leefgebied) naar zoet rivierwater om zich daar voort te planten. De Keilehaven en de stad Rotterdam ligt op de route van deze trekvis en het projectgebied wordt gebruikt om onder andere te kunnen wennen aan de overgang van zout naar zoet en andersom.

In het nieuwe ontwerp is ter bevordering van de onderwaternatuur, met als doel meer diversiteit in aquatische fauna, de belangrijkste maatregel dat er een flauw aflopend talud en verondieping wordt gerealiseerd. Hierbij is gekozen om de natuur haar gang te laten gaan en spontane vestiging en ontwikkeling van vegetatie kan in dit gedeelte optreden. Daarnaast wordt in het water structuur aangebracht voor meer schuilgelegenheden voor vissen en aanhechtingsplekken voor macrofauna, dit in de vorm van dood hout (bomen), beton met structuur, gevulde schanskorven en paalhula’s. Wat uiteindelijk het beste werkt om de aquatische diversiteit te versterken gaan we terugzien in de ecologische monitoring.

Op de locatie zie je nu al de vormen van het getijdenpark naar boven komen, waarbij de aanwezige fauna (watervogels zoals zwanen) de laatste tijd de ontwikkelingen goed in de gaten houden.

Andere berichten