11 augustus 2018

GETIJDENPARK: De Paling is terug

Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis is van de delta, waar de rivier de zee ontmoet. Door de werking van eb en vloed ontstaat langs de rivieroever getijdennatuur met dieren en planten die daarbij horen. Rivier als Getijdenpark wil Rotterdammers deze getijdennatuur laten ervaren en organiseert struintochten op verschillende getijdenparken in de regio Rotterdam. In dit vierde deel staat de paling centraal.

Levenscyclus

Onze paling in de Nieuwe Maas paart in de Sargassozee, 6000 km verderop. Uit de eitjes gekomen larfjes laten zich in 1 – 3 jaar tijd met de stroom meedrijven naar onze kust. Onderweg verandert hun uiterlijk in ‘glasaal’, kleine palinkjes van zo’n 7 cm. Aangetrokken door de zoete lokstroom van de rivier zwemmen de glasaaltjes naar binnen en groeien in het zoete water verder op. Palingen kunnen heel oud worden; de oudste paling in Nederland haalde het record van 88 jaar.

Het water in de Nassauhaven wordt regelmatig gemonitord. Hierbij zijn zowel jonge én oude palingen gevonden. Dat betekent dat ze zich thuis voelen in Nassauhaven. Straks wordt dat nog beter, als de stenige oever is omgevormd tot een groene oase van oever- en waterplanten, waar glasaal en paling voedsel en beschutting vinden. De Nassauhaven biedt ze nu en straks een veilige en prettige thuishaven.

Samenwerking

Bij Rivier als Getijdenpark werken 16 partnerorganisaties samen om de getijdennatuur te versterken. LIFE financiering van de EU maakt de getijdenparken mede mogelijk.

Meedoen met een struintocht?

Wil je zelf getijdennatuur ontdekken? Dat kan! ARK Natuurontwikkeling organiseert regelmatig struintochten. Meer weten?  https://www.ark.eu/

Andere berichten