10 november 2018

KENNISDELING: EU acht adaptatie strategie essentieel

Europa erkernt dat het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering  nu urgenter is dan voorspeld.  Dit is een van de belangrijkste bevindingen van de evaluatie door de Commissie van de strategie (uit 2013) die deze week is gepubliceerd. De analyse resulteert in een rapport over geleerde lessen en reflecties op verbeteringen voor toekomstige actie.

LIFE subsidies
Voor de bovengenoemde strategie was er geen LIFE-subprogramma specifiek toegewezen aan klimaatactie. Tussen 2000 en 2015 werd echter EU-steun van 152 miljoen euro verstrekt aan bijna 150 projecten die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met aanpassing aan de klimaatverandering. LIFE-financiering omvatte projecten die aanpassingsstrategieën omzetten in plannen op nationaal en lokaal niveau. (Lees hier het hele rapport)

Rotterdam
Tijdens de vergadering van de ‘Working Group on Adaptation’ op 5 november werd de evaluatie van de strategie van de EU uit 2013 door veel belanghebbenden besproken. De stad Rotterdam werd vertegenwoordigd door Chief Resilience Officer Arnoud Molenaar, naast andere Europese stadsvertegenwoordigers. Rotterdam kreeg de kans om over het LIFE Urban Adapt project te vertellen aan alle aanwezigen.

Andere berichten