24 januari 2016

GETIJDENPARK: Nominatie voor programma ‘rivier als getijdenpark’

Voor de projectuitvraag ‘Leefomgeving van de Toekomst’ is het programma ‘Rivier als getijdenpark’ genomineerd.

De uitvraag Leefomgeving van de Toekomst wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool, BNSP, VNO-NCW West, IenM, NVTL en NL Ingenieurs gezamenlijk op met de organisatie van het Jaar van de Ruimte. Naast het programma ‘Rivier als getijdenpark’ zijn ook de projecten ‘Groene Cirkels’ en ‘Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam’ genomineerd. Meer informatie

Andere berichten