13 juli 2016

GETIJDENPARK: Ecologie in de Nassauhaven

Primeur omvangrijke en meerjarige meting. De monitoring biedt een unieke kans om inzage te krijgen in wat er leeft in de Nassauhaven (een havenbekken onder invloed van getij met eb en vloed) en de positieve bijdrage die de aanleg van een natuurvriendelijke oever hieraan kan leveren.

Andere berichten