11 december 2016

ZOHO: Gescheiden hemelwatersysteem voor Vijverhofstraat

Eén van de oplossingen die toegepast gaan worden om de wijk klimaatadaptief te maken is de ontkoppeling van het riool en het regenwaterafvoersysteem. Hiermee wordt begonnen in de Vijverhofstraat. Voor het ontkoppelen van beide systemen is een inrichtingsplan procedure gestart die minimaal 1,5 jaar zal gaan lopen. Dit initiatief maakt onderdeel uit van het LIFE URBAN ADAPT project en de gebiedsaanpak voor de Agniesebuurt.

Andere berichten