Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

KENNISDELING: Adaptation Futures Rotterdam 2016

10 mei 2016

Van 10-13 mei vindt het international climate change adaptation conference plaats in Rotterdam. Een congres met meer dan 1600 deelnemers uit 102 verschillende landen. Tijdens dit congres worden de demonstratieprojecten ZoHo en het Getijdenpark gepresenteerd in de expo en in de publicatie RCI Delta Rotterdam – connecting water with opportunities. Meer informatie over de conferentie…


Lees verder

MONITOREN: Bezoek LIFE monitor team

7 april 2016

Programma presentaties en bezoek Urban Adapt demonstratieprojecten. Meer informatie…


Lees verder

GETIJDENPARK: Nominatie voor programma ‘rivier als getijdenpark’

24 januari 2016

Voor de projectuitvraag ‘Leefomgeving van de Toekomst’ is het programma ‘Rivier als getijdenpark’ genomineerd. De uitvraag Leefomgeving van de Toekomst wordt georganiseerd door Vereniging Deltametropool, BNSP, VNO-NCW West, IenM, NVTL en NL Ingenieurs gezamenlijk op met de organisatie van het Jaar van de Ruimte. Naast het programma ‘Rivier als getijdenpark’ zijn ook de projecten ‘Groene…


Lees verder

ZOHO: Nieuwe watertegel geeft droge voeten

11 oktober 2015

In het Rotterdamse Zomerhofkwartier is op 29 september 2105 in aanwezigheid van Wim Kuijken (Deltacommissaris), Henk Ovink (Nederlands eerste Watergezant), Paul van den Eijnden (hoogheemraad) en Pex Langenberg (wethouder o.a. Duurzaamheid) de eerste Rain(a)way-tegel gelegd in de Rain(a)way Garden Katshoek. Door deze 100 meter lange en 4 meter brede tuin aan de Heer Bokelweg zal…


Lees verder

VIDEO: Start programma ‘rivier als getijdepark’

18 maart 2015

Samenwerking tussen 10 partners bekrachtigd. Bekijk hier de video.


Lees verder