Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

ZOHO: Netwerken met Water Sensitive Rotterdam

9 november 2017

In Rotterdam zijn verschillende initiatieven opgericht die als doel hebben de stad groener, veerkrachtiger en klimaatadaptief te maken. Water Sensitive Rotterdam is één van deze initiatieven en biedt een platform aan iedereen die een groener, klimaatadaptief Rotterdam een warm hart toe toedraagt. Vertegenwoordigers van het LIFE Urban Adapt project bezochten recent het WSR-Café om daar…


Lees verder

ZOHO: Regentonnen in allerlei soorten

1 november 2017

In oktober 2017 werd begonnen met de daadwerkelijke constructie van de tonnen, die in december van dat jaar bij de regentuin geplaatst worden. Geïnteresseerd in het bouw en constructieproces, neem dan een kijkje op de Twitter van Studi Bas Sala. Naast deze grote publieke wateropslagcapaciteit zijn ook de eerste wat kleinere slimme watertonnen geplaatst op…


Lees verder

GETIJDENPARK: Aanleg Nassauhaven van start

15 september 2017

De natuurvriendelijke oever krijgt de vorm van een flauw talud. De realisatie van een zeer geleidelijke overgang van water naar land stimuleert de werking van eb en vloed op de natuurontwikkeling. Hierdoor kan de natuurvriendelijke oever vissen een paai- en schuilplaats bieden en ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe macrofauna. De water- en oevervegetatie speelt hierbij…


Lees verder

ZOHO: Start aanleg regentuin

1 september 2017

Door klimaatverandering regent het steeds vaker en harder. Dit zorgt in veel wijken voor onnodige overlast omdat de riolen vaak overstromen en vraagt dus om creatieve, nieuwe oplossingen die het riool minder belasten. Een gangbare oplossing is het scheiden van het afval- en regenwaterstelsel, maar daarmee zijn de problemen waarschijnlijk nog niet opgelost. In ZOHO…


Lees verder

ZOHO: Ontwerpen regentuin gereed

11 augustus 2017

Als alles volgens planning verloopt kunnen de inwoners van het Zomerhofkwartier dan ook begin 2018 al genieten van dit extra stukje groen in de Rotterdamse binnenstad. De regentuin maakt onderdeel uit van het LIFE URBAN ADAPT project en de gebiedsaanpak voor de Agniesebuurt.


Lees verder

KENNISDELING: Klimaatadaptieve steden in Barcelona

21 juni 2017

De LIFE platform meeting over klimaat adaptatie in het stedelijk gebied werd dit jaar georganiseerd in Barcelona. Tijdens de tweedaagse meeting werden in vier verschillende tracks een groot aantal LIFE projecten gepresenteerd, waaronder ook ons eigen LIFE Urban Adapt project. Naast de enorme hoeveelheid aan kennis en inzichten die er gedeeld werd, was de meeting…


Lees verder