Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

KENNISDELING: Antwerpen bezoekt Rotterdam

20 juni 2017

De delegatie bezocht een groot aantal van de Rotterdamse klimaatadaptatie projecten, waarbij de nadruk sterk lag op de sociale component van klimaatadaptatieprojecten. Wateroverlast kan in de toekomst alleen nog maar worden opgelost als alle betrokken partijen met elkaar samen werken om tot een optimale oplossing te komen. Publiek-private samenwerking is een speerpunt op beide demonstratielocaties…


Lees verder

MONITOREN: Voorgangsbezoek door NEEMO/LIFE

11 mei 2017

Tijdens het bezoek werd eerst de projectvoortgang gepresenteerd, waarna het projectteam rondleidingen verzorgde op de projectlocaties Mallegat en Nassauhaven, waar natuurlijke oevers worden aangelegd om de flora en fauna in de Nieuwe Maas te verbeteren en tegelijkertijd meer omgevingsgroen te realiseren voor de inwoners van de aangrenzende wijken. Na een heerlijk kopje koffie in café…


Lees verder

ZOHO: Gescheiden hemelwatersysteem voor Vijverhofstraat

11 december 2016

Eén van de oplossingen die toegepast gaan worden om de wijk klimaatadaptief te maken is de ontkoppeling van het riool en het regenwaterafvoersysteem. Hiermee wordt begonnen in de Vijverhofstraat. Voor het ontkoppelen van beide systemen is een inrichtingsplan procedure gestart die minimaal 1,5 jaar zal gaan lopen. Dit initiatief maakt onderdeel uit van het LIFE…


Lees verder

GETIJDENPARK: Ecologie in de Nassauhaven

13 juli 2016

Primeur omvangrijke en meerjarige meting. De monitoring biedt een unieke kans om inzage te krijgen in wat er leeft in de Nassauhaven (een havenbekken onder invloed van getij met eb en vloed) en de positieve bijdrage die de aanleg van een natuurvriendelijke oever hieraan kan leveren.


Lees verder

VIDEO: Water in je wijk?

11 juli 2016

Soms regent het zo hard dat de riolen het niet aan kunnen. Gelukkig hebben we daar in Rotterdam een oplossing voor. Bekijk de video over regenwater en riolering in de ZoHo/Agniesebuurt:


Lees verder

WEBINAR: Covenant of Mayors webinar over LIFE

7 juni 2016

Webinar agenda 9 juni 2016 van 11:00-12:00 Eugenia Mansutti (CoMO) – very short introduction of the speakers and aim of the webinar (5’) Bernd Decker, Jelena Milos – European Commission Presentation of the 2016 LIFE calls (20’) General introduction to the calls Climate Action calls – mitigation and adaptation Integrated projects Cleo Pouw, City of…


Lees verder