Rivier als getijdenpark

Bij de rivieroevers wordt het programma ‘De Rivier als getijdenpark’ gebruikt als leidraad hoe je samen met verschillende stakeholders en hun belangen tot een goed ontwerp komt. Deze stakeholders hebben een gezamenlijk belang in het onderhouden en ontwikkelen van de rivier op een natuurvriendelijke manier en willen de getijdennatuur terugbrengen. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke…

Lees meer

Nassauhaven

De Nassauhaven is veranderd van een ongebruikt havenbekken in een plek met waterwoningen en een natuurvriendelijke oever. Deze oever grenst aan het bestaande Nassauhavenpark en is trapsgewijs aangelegd, zodat planten kunnen groeien. De oever zorgt voor meer variatie in dieren en planten. En maakt de woonomgeving nog groener. De ontwikkeling van een getijdenoever in een…

Lees meer

Keilehaven

De Keilehaven wordt stap voor stap getransformeerd naar een getijdenpark. De functionele ruimte nu wordt een groen, toekomstbestendig, klimaatadaptief, openbaar stadspark met veel ruimte voor biodiversiteit. De lessen die we leren in Keilehaven passen we toe voor andere getijdenparken en rivieroevers binnen en buiten het M4H. We experimenteren bijvoorbeeld met het opvangen van drijfvuil, nieuwe…

Lees meer

Eerste drijvende woningen in Nassauhaven

15 april zijn zes Havenlofts in de Nassauhaven geplaatst. Het zijn de eerste zes waterwoningen van de achttien die totaal dit jaar in de Nassauhaven komen. De drijvende woningen in de haven zijn extra bijzonder omdat deze meebewegen met eb en vloed. Dat betekent twee keer per dag een verschil van 1,5 à 2 meter.…

Lees meer