15 april 2020

Eerste drijvende woningen in Nassauhaven

15 april zijn zes Havenlofts in de Nassauhaven geplaatst. Het zijn de eerste zes waterwoningen van de achttien die totaal dit jaar in de Nassauhaven komen. De drijvende woningen in de haven zijn extra bijzonder omdat deze meebewegen met eb en vloed. Dat betekent twee keer per dag een verschil van 1,5 à 2 meter.

Duurzame waterwoningen

De waterwoningen zijn duurzaam gebouwd: met zonnepanelen en een verwarming via een biomassa-installatie. Verder hebben zij hun eigen waterzuivering, waardoor ze niet aangesloten hoeven worden op het riool.

Aan een natuurvriendelijke oever

De waterwoningen liggen aan een natuurvriendelijke getijdenoever, die vorig jaar is aangelegd. De oever zorgt voor meer variatie in planten en dieren. Bovendien maakt het de woonomgeving groener en aantrekkelijker. Getijdenoever Nassauhaven wordt onder meer mogelijk gemaakt door LIFE-subsidie van de Europese Unie.

Andere berichten