Nassauhaven

De Nassauhaven is veranderd van een ongebruikt havenbekken in een plek met waterwoningen en een natuurvriendelijke oever. Deze oever grenst aan het bestaande Nassauhavenpark en is trapsgewijs aangelegd, zodat planten kunnen groeien. De oever zorgt voor meer variatie in dieren en planten. En maakt de woonomgeving nog groener. De ontwikkeling van een getijdenoever in een voormalig havenbekken is uniek in Nederland.
De eerste straat met duurzame waterwoningen is er eind 2020 gerealiseerd. In totaal zijn er 18 havenlofts. De drijvende woningen zijn duurzaam en bewegen mee met het getij.

De natuurvriendelijke oever is aangelegd in brak water. Een hele uitdaging, omdat niet alle planten en dieren hier kunnen groeien of leven. Tot en met 2022 doen we onderzoek om de ontwikkelingen te volgen. Als er meer variatie in vis, water- en oeverplanten (vegetatie) en insectachtige waterdiertjes (macrofauna) ontstaat, betekent dit dat de kwaliteit van het water enorm vooruitgaat.

Lees meer over dit project

NIEUWS OVER Nassauhaven

Video: eerste straat met duurzame waterwoningen in de Nassauhaven

9 juli 2020

De eerste straat met duurzame waterwoningen is een feit! Op 8 juli zijn weer zes nieuwe havenlofts naar de Nassauhaven gesleept. In april werden de eerste zes havenlofts naar de haven gesleept. In totaal komen er 18 havenlofts. Aan het einde van 2020 worden de laatste woningen verwacht. De waterwoningen zijn duurzaam en bewegen mee…

Eerste drijvende woningen in Nassauhaven

15 april 2020

15 april zijn zes Havenlofts in de Nassauhaven geplaatst. Het zijn de eerste zes waterwoningen van de achttien die totaal dit jaar in de Nassauhaven komen. De drijvende woningen in de haven zijn extra bijzonder omdat deze meebewegen met eb en vloed. Dat betekent twee keer per dag een verschil van 1,5 à 2 meter.…

Kennis delen: studiebezoek Wereldbank

10 oktober 2019

Als onderdeel van een studiereis van de Wereldbank met als thema ‘Nature Based Solutions’, bezocht een delegatie van verschillende nationaliteiten een paar projecten in Rotterdam. De delegatie bestond uit overheidsfunctionarissen uit Albanië, Georgië, Ghana, Liberia, Roemenië en vertegenwoordigers van de Wereldbank die werken aan verschillende WB kustprogramma’s, zoals het West Africa Coastal Areas Management Program…

GETIJDENPARK: Oever Nassauhaven klaar

2 juli 2019

De Nassauhaven verandert in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar en worden de meerpalen geslagen voor achttien Havenlofts. Dit feestelijke moment wordt gevierd met bewoners uit de buurt en de toekomstige bewoners van de Havenlofts. Natte en droge voeten Om meer natuur te krijgen in…

Laatste planten natuurlijke oever Nassauhaven

24 april 2019

Begin deze zomer worden de laatste planten in de natuurlijkvriendelijke oever gepland. De eerder geplaatste beplanting is in 2018 aangebracht op het stuk tussen de twee bruggen. Allemaal planten die goed tegen de werking van eb en vloed en brak water kunnen. Onder toezicht van de gemeentelijke stadsecoloog is geconstateerd dat deze plantjes goed aanslaan.…

GETIJDENPARK: De Paling is terug

11 augustus 2018

Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis is van de delta, waar de rivier de zee ontmoet. Door de werking van eb en vloed ontstaat langs de rivieroever getijdennatuur met dieren en planten die daarbij horen. Rivier als Getijdenpark wil Rotterdammers deze…

VIDEO: greening and building in Nassauhaven

19 juli 2018

In 2018, the first 18 floating homes (Havenlofts) in Rotterdam will be built in the former Nassauhaven harbour basin. We are also constructing a nature-friendly bank here to help the development of nature in an urban environment.

VIDEO: vergroenen en bouwen in Nassauhaven

19 juli 2018

In 2018 komen in het voormalige havenbekken Nassauhaven de eerste 18 drijvende woningen (Havenlofts) van Rotterdam. Ook leggen we hier een natuurvriendelijke oever aan om de ontwikkeling van de natuur in een stedelijke omgeving te helpen. Bekijk hier de video.

GETIJDENPARK: Aanleg Nassauhaven van start

15 september 2017

De natuurvriendelijke oever krijgt de vorm van een flauw talud. De realisatie van een zeer geleidelijke overgang van water naar land stimuleert de werking van eb en vloed op de natuurontwikkeling. Hierdoor kan de natuurvriendelijke oever vissen een paai- en schuilplaats bieden en ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe macrofauna. De water- en oevervegetatie speelt hierbij…

GETIJDENPARK: Ecologie in de Nassauhaven

13 juli 2016

Primeur omvangrijke en meerjarige meting. De monitoring biedt een unieke kans om inzage te krijgen in wat er leeft in de Nassauhaven (een havenbekken onder invloed van getij met eb en vloed) en de positieve bijdrage die de aanleg van een natuurvriendelijke oever hieraan kan leveren.