02 juli 2019

GETIJDENPARK: Oever Nassauhaven klaar

De Nassauhaven verandert in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar en worden de meerpalen geslagen voor achttien Havenlofts. Dit feestelijke moment wordt gevierd met bewoners uit de buurt en de toekomstige bewoners van de Havenlofts.

Natte en droge voeten
Om meer natuur te krijgen in de Nassauhaven is een getijdenoever aangelegd op een langzaam aflopende oever. De plantjes kunnen tegen de afwisseling van droogte en nattigheid en tegen brak water. Vorig jaar werd het eerste gedeelte van de oever aangelegd. De plantjes sloegen goed aan en nu is ook de rest van de oever beplant. De oever zorgt voor meer variatie in planten en dieren. Bovendien maakt het de woonomgeving groener en aantrekkelijker.

Rivieroevers
Getijdenoever Nassauhaven is onderdeel van het programma Rivieroevers 2019-2022. Hiermee investeert Rotterdam de komende jaren in een aantrekkelijke Nieuwe Maas en Rotte. Het doel is dat steeds meer Rotterdammers langs de rivieren recreëren. De getijdenoever maakt ook deel uit van Rivier als getijdenpark. In dit programma werken meer dan 15 organisaties samen aan getijdenparken en -oevers in de regio. Getijdenoever Nassauhaven wordt onder meer mogelijk gemaakt door LIFE-subsidie van de Europese Unie.

Andere berichten