10 oktober 2019

Kennis delen: studiebezoek Wereldbank

Als onderdeel van een studiereis van de Wereldbank met als thema ‘Nature Based Solutions’, bezocht een delegatie van verschillende nationaliteiten een paar projecten in Rotterdam.

De delegatie bestond uit overheidsfunctionarissen uit Albanië, Georgië, Ghana, Liberia, Roemenië en vertegenwoordigers van de Wereldbank die werken aan verschillende WB kustprogramma’s, zoals het West Africa Coastal Areas Management Program (WACA).

De delegatie wilde graag de Nederlandse watersector leren kennen om van hun werk en ervaringen te leren. De delegatie was vooral geïnteresseerd in:

  • ‘Nature based Solutions’ als basis tegen overstromingen van kust- en rivieren gebieden.
  • De integratie van ‘Nature based Solutions’  in ruimtelijke planning, ontwerp en in het in kaart brengen van kustveranderingen
  • Op natuur gebaseerde oplossingen in de stedelijke context.

De focus op deze onderwerpen ligt zowel op de technische oplossingen, evenals ‘governance’ en monitoring. Na een korte introductie op het kantoor van de gemeente Rotterdam bezocht de delegatie de Nassauhaven en het getijdenpark. De vertegenwoordigers waren geïnteresseerd in zowel de technische aspecten van de aanleg van een getijdenpark, als de uitgebreide samenwerking met partners.

“Het onderwerp op de agenda krijgen en samenwerken met partners om wederzijdse voordelen te benutten, is iets waar we aan kunnen werken in Liberia. Zeer interessant om meer te weten te komen over de aanpak van Rotterdam,” zei een afgevaardigde uit Liberia.

Andere berichten