30 oktober 2020

Werkzaamheden riool Vijverhofstraat gestart

De werkzaamheden in de Vijverhofstraat zijn gestart. Het riool wordt vervangen en daarnaast wordt een hemelwaterriool en een waterbergingsysteem aangebracht.

Betere waterhuishouding in de Agniesebuurt

De Agniesebuurt kampte met een grondwaterprobleem. Om dit voor de hele wijk aan te pakken is een plan ontwikkeld voor een betere waterhuishouding. De riolering wordt vervangen en er wordt een hemelwaterriool aangebracht. Hierdoor wordt het schone regenwater apart ingezameld van het rioolwater.

Boven de riolering wordt een waterbergingsysteem aangelegd. Dit systeem zorgt ervoor dat het grondwaterniveau stabiel blijft.

De rioolwerkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden voor leidingenwerk, het opnieuw bestraten van de straat en stoep en nieuwe beplanting.

Regentuin

Aan de rand van de Vijverhofstraat ligt de Regentuin: een groene oase met regentonnen die het hemelwater opvangen. Het regenwater dat in de tuin en op het dak van de Hofbogen valt wordt opgevangen in een verdiept deel in de tuin en zo ontstaat een tijdelijke vijver. Dankzij het groen kan het water daarna langzaam de grond in zakken. Ook wordt een deel van de regen van het Hofbogen-dak opgevangen in slimme regentonnen in de vorm van de letters ZOHO. Het water in de regentonnen wordt in droge tijden vertraagd afgegeven aan de tuin.