15 december 2020

Heliport is groen!

Het project Heliport Groen is klaar! Het binnenterrein is veranderd in een mooi groen, bloemrijk en klimaatbestendig gebied.

Twee jaar geleden ontstond het plan vanuit een bewonersinitiatief om een deel van het versteende binnenterrein te vervangen door groen. Dat was de aanzet voor een samenwerking tussen bewoners, gemeente en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, om het hele binnenterrein aan te pakken.

Het nieuwe binnenterrein moest groener en klimaatbestendig: beter bestand tegen langdurige, hevige regen en extreme hitte.

Diana Vergeer, bewoner en initiatiefnemer van Heliport Groen: ‘Ik ben trots op wat we met z’n allen voor elkaar hebben gekregen. In het voorjaar van 2021 krijgt het binnenterrein ook nog heel veel mooie bloemen. Bewoners, bezoekers en passanten kunnen dan genieten van het kleurige Heliport.’

Klimaatbestendig en circulair

Het binnenterrein is klimaatbestendig geworden, met een bijdrage een LIFE-subsidie en van het hoogheemraadschap. Stenen zijn vervangen door verschillende soorten groen en bloemen, in totaal 495 vierkante meter. Er is een schoonwaterriool aangelegd en waar mogelijk worden de regenpijpen aan het binnenterrein nog afgekoppeld. Het water wordt opgevangen en geleid naar de Karnemelkshaven, waar het rond en door het complex stroomt.

De nieuwe speeltoestellen op het plein zijn van hout gemaakt en er komt een ‘wormenhotel’. Hierin maken de wormen compost van het gfe-afval. Die compost wordt weer gebruikt voor het groenonderhoud op het binnenterrein. Deels zorgen betrokken bewoners voor dat onderhoud, en deels de gemeente.

Bewonersparticipatie

Het plan kwam tot stand in een nauwe samenwerking tussen bewoners, VVE’s, wijkraden in het Oude Noorden en de Agniesebuurt, de gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, en stichting Tussentuin.

Bewoners (ook kinderen) konden in 2019 bij bewonersbijeenkomsten meedenken en -beslissen. Zo werd het idee voor een nieuwe inrichting van het binnenterrein steeds concreter en is het ontwerp elke keer verder aan de wensen van bewoners en woningeigenaren aangepast. Tijdens het proces heeft iedereen kunnen meedenken en is er naar bewoners geluisterd, om zo tot een mooi, functioneel en breed gedragen ontwerp te komen.

  

Andere berichten