02 april 2021

Klimaatadaptatie in rioleringsplan gemeente Rotterdam

Het nieuwe rioleringsplan van gemeente Rotterdam heeft als rode draad: ‘van buis naar buitenruimte’. “Het betekent dat we het buiten zó inrichten dat we neerslag kunnen verwerken zonder overstromingen,” licht Michel Bunt, adviseur water en riolering van gemeente Rotterdam toe. “Een samenspel waarbij we met allerlei maatregelen de voeten droog houden. Met een belangrijke rol voor bewoners.”

In het rioolplan staat welke aanpassingen nodig zijn in het stedelijk watersysteem de komende jaren. Alleen maar rioolbuizen vervangen, is niet voldoende. Met het rioleringsplan 2021-25 gebeurt er méér. De buitenruimte wordt zo ingericht, dat neerslag wordt verwerkt zonder overstromingen. De gemeente zorgt oor plekken waar het regenwater naartoe kan, zonder wateroverlast. Zoals waterpleinen en groene daken.

Benthemplein: een stadsplein dat helpt om wateroverlast in Rotterdam-Noord te voorkomen.

Rotterdam heeft nu ongeveer 2500 kilometer rioolbuizen. Dat moet een klimaatbestendig systeem worden waarin verschillende partijen samenwerken, zoals nutsbedrijven, waterschappen, woningcorporaties, bewoners én gemeente. Doel is om het beheer slimmer te maken. Bijvoorbeeld door verschillende werkzaamheden in de ondergrond te combineren, als de straat tóch opengaat. Of door meteen de buitenruimte beter en groener in te richten, als voorbereiding op extreme neerslag.

Rioolaanpassingen aan de Vijverhofstraat

Dit gebeurde bijvoorbeeld al in de Vijverhofstraat, een straat die bij het vervangen van het riool meteen klimaatbestendig is gemaakt mede dankzij het programma Life Urban Adapt. In deze straat is het riool vervangen en is meteen een hemelwaterriool en een waterbergingsysteem aangebracht. Hierdoor wordt het schone regenwater apart ingezameld van het rioolwater.

Ook dit systeem, waarbij het rioolwater gescheiden wordt afgevoerd van het regenwater, is een onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan. In de toekomst wil de stad het rioolwater zo mogelijk 100% gescheiden afvoeren. Maar daar komt wel een uitdaging bij kijken. Het is namelijk erg druk in de ondergrond en daarom soms moeilijk om plaats te creëren voor twee gescheiden rioolbuizen.

Regenwater opvangen door bewoners

Ook de hulp van bewoners is nodig, wordt in het Rioolplan beschreven. “Ruim 60 procent van het Rotterdamse grondgebied is in handen van particulieren. We redden het dus niet als we alleen het openbaar gebied aanpakken. We vragen bewoners om zelf regenwater op te vangen in hun tuin of op hun dak. Vergroen je tuin zodat neerslag kan afwateren of in de bodem kan zakken,” vertelt Michiel Bunt.

Met vergroening en meer opname van neerslag sluit het rioleringsplan ook aan bij het Rotterdams WeerWoord.

Andere berichten