25 oktober 2021

Vijverhofstraat is klimaatadaptief

Met het veranderende weer, valt er vaker extreem veel regen binnen korte tijd. Dat gebeurt nu al, en zal in de toekomst vaker voorkomen. Bij zulke forse regen kan de riolering de grote hoeveelheid water niet direct verwerken. Dat leidt tot overlast, zoals waterplassen op straat en schade aan gebouwen. In de Vijverhofstraat zijn daarom klimaatadaptieve maatregelen genomen.

Gescheiden rioolsysteem
De riolering voert huishoudelijk afvalwater af naar de afvalwaterzuivering. Naast de riolering is een apart DIT-riool aangelegd. DIT staat voor Drainage- en Infiltratieleiding met Transportfunctie. Deze vangt hemelwater op dat in de ondergrond zakt, en voert het vertraagd af naar de Noordsingel. Zo wordt het regenwater niet onnodig afgevoerd naar de afvalwaterzuivering en komt het ten goede aan het gebied.

Waterberging
Onder de weg en rond de bomen in de Vijverhofstraat zijn waterbergingen gemaakt om regenwater op te vangen en tijdelijk vast te houden. Van daar zakt het water rustig de ondergrond in en kan het afgevoerd worden, of opgenomen worden door de bomen.

Waterberging onder de weg
Regenwater op straat wordt afgevoerd via kolken, naar een waterberging onder de rijbaan. Dit systeem heet AquaFlow®. Een dikke laag granulaat tussen waterdoorlatende doeken houdt het water tijdelijk vast en geeft het rustig af aan de ondergrond. Daar wordt het opgevangen in het schoonwaterriool en afgevoerd.

Kolken
Een kolk is een afvoerput in het wegdek. Regenwater dat op de weg valt, stroomt af naar de goten en wordt via kolken naar de waterberging onder het wegdek geleid.

DIT-riool
Een Drainage- en Infiltratie Transportleiding is een geperforeerde waterafvoerbuis. Door de gaatjes in de buis wordt schoon water uit de ondergrond opgevangen en getransporteerd naar de Noordsingel om daar af te wateren.

Bomen
Bomen nemen veel water op, en ontlasten daarmee het rioolsysteem. De boomgroeiplaatsen zijn groter gemaakt om meer regenwater op te kunnen vangen. De grond houdt het water vast en de boomwortels nemen het op.

Waterberging rond de bomen 30 m3
Waterberging onder de weg 606 m3
Waterberging totaal 636 m3
Dit zijn 3.262 volle badkuipen!

Andere berichten