Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

Keilehaven monitoring plan en nulmeting

9 januari 2023

Het nieuw aan te leggen getijdenpark in de Keilehaven levert naar verwachting een positieve bijdrage aan de KRW (Kader Richtlijn Water)-doelen. Om de ecologische kwaliteit in de Keilehaven in beeld te krijgen wordt een meerjarige monitoring uitgevoerd. De nulmeting is in 2022 gedaan. De belangrijkste soortgroepen waarop is gemonitord zijn vissen en macrofauna, en de…


Lees verder

Keilehaven tweede fase

9 januari 2023

De tweede fase van de werkzaamheden bij Keilehaven is gestart. Er wordt zand aangebracht voor de getijdentrappen en (onderwater)terrassen waardoor ondiepten worden gecreëerd. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een nieuwe onderwaternatuur. Deze fase zal naar verwachting in september 2023 afgerond zijn. Daarna moet de grond zes maanden inklinken, waarna de laatste fase uitgevoerd wordt, het planten van…


Lees verder

Wandel- en fietsroutes: bekijk het zelf

2 september 2022

Wil je zelf de LIFE projecten eens bekijken? Voor het Europa Festival van de gemeente Rotterdam hebben wij een paar mooie routes samengesteld om langs de projecten van LIFE Urban Adapt,  LIFE@Urban Roofs en LIFE IP Deltanatuur te wandelen of fietsen. Met een uitleg per project. Doen! LIFE routes – EUfestival22


Lees verder

Europese LIFE teams op bezoek

15 juni 2022

Op 9 juni 2022 kregen we bezoek van de LIFE monitoring teams uit Brussel. Zij waren op werkbezoek in Nederland en deden ook LIFE Urban Adapt en ons zusterproject LIFE@Urban Roofs aan. Er was een mooi programma voor de groep van 25 internationale medewerkers samengesteld. Vanaf de Regentuin liepen we naar Heliport, waar de onvermoeibare…


Lees verder

Projectbezoek LIFE

1 juni 2022

Op 18 mei was het jaarlijkse projectbezoek van de Europese monitor aan LIFE Urban Adapt, om te bekijken hoe wij ons Europese subsidiegeld besteden. Na 2 jaar online eindelijk weer eens live! De tocht ging van start bij Keilehaven in M4H, waar een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd, met een mooie presentatie van Marit Janse van…


Lees verder

Nassauhaven monitoring afgerond

3 februari 2022

De Nieuwe Maas doorkruist het stedelijk gebied van Rotterdam en maakt deel uit van het havengebied. De meeste oevers van de Nieuwe Maas zijn verhard en functioneel ingericht. Als gevolg hiervan is de ecologische waarde van de oevers beperkt. De gemeente Rotterdam en haar samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland willen de ecologische waarde van de…


Lees verder