Regentuin

Op de voormalig stenige parkeerplaats kon regenwater niet goed de grond in zakken. Het water stroomt direct het riool in. Dat kan de hoeveelheid water niet aan. Gevolg: plassen op straat en rioolwater in huizen en singels. 

De regentuin vormt nu een groene oase in het dichtbebouwde Zomerhofkwartier. Regen die op de stoep, in de tuin en op het dak van de Hofbogen valt, stroomt naar het groen en naar een verdiept deel in de tuin. Dit is een soort tijdelijke vijver, een WADI (Water Afvoer Drainage Infiltratie). Via de bodem van de tuin zakt het water daarna langzaam de grond in.

NIEUWS OVER Regentuin

VIDEO: voorbereiden op een extremer klimaat

11 januari 2019

Meer parken, waterbergingen en waterpleinen. Rotterdam werkt hard om de stad klimaatbestendig een hoosbuiproof te maken. Zo stromen de straten niet over en krijgen we geen natte voeten. Ook Rotterdammers kunnen hier hun steentje aan bijdragen, bijvoorbeeld door in de tuin een tegel eruit te halen en groen terug te plaatsen. Het nieuwe Deltaplan klimaatadaptatie…

ZOHO: De regentuin werkt!

16 april 2018

Hoe werkt de regentuin? De regentuin vormt een groene oase in een stenig gebied. Om het rioleringssysteem in deze dichtbebouwde wijk te ontlasten, wordt in de regentuin hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd. Het regenwater dat in de tuin en op het dak van de Hofbogen valt wordt opgevangen in een verdiept deel in de tuin…

ZOHO: Start aanleg regentuin

1 september 2017

Door klimaatverandering regent het steeds vaker en harder. Dit zorgt in veel wijken voor onnodige overlast omdat de riolen vaak overstromen en vraagt dus om creatieve, nieuwe oplossingen die het riool minder belasten. Een gangbare oplossing is het scheiden van het afval- en regenwaterstelsel, maar daarmee zijn de problemen waarschijnlijk nog niet opgelost. In ZOHO…

ZOHO: Ontwerpen regentuin gereed

11 augustus 2017

Als alles volgens planning verloopt kunnen de inwoners van het Zomerhofkwartier dan ook begin 2018 al genieten van dit extra stukje groen in de Rotterdamse binnenstad. De regentuin maakt onderdeel uit van het LIFE URBAN ADAPT project en de gebiedsaanpak voor de Agniesebuurt.

KENNISDELING: Antwerpen bezoekt Rotterdam

20 juni 2017

De delegatie bezocht een groot aantal van de Rotterdamse klimaatadaptatie projecten, waarbij de nadruk sterk lag op de sociale component van klimaatadaptatieprojecten. Wateroverlast kan in de toekomst alleen nog maar worden opgelost als alle betrokken partijen met elkaar samen werken om tot een optimale oplossing te komen. Publiek-private samenwerking is een speerpunt op beide demonstratielocaties…