19 april 2023

Inspiratie- en netwerkdag stedelijke natte natuur als klimaatoplossing

Natuurpunt Beheer Vlaanderen organiseerde op 18 april 2023 een inspiratie dag met het LIFE project Wetlands4cities in Mechelen.

De inspiratie dag gaf inzicht in enkele voorbeelden van natuurgerichte klimaatoplossingen in en rond steden in Vlaanderen en Nederland. De positieve effecten van natte natuur voor waterbuffering, infiltratie, verkoeling, CO2 captatie en mentaal welbevinden in en rond steden werden toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden en realisaties op het terrein. Daarnaast werden resultaten van academisch onderzoek getoond die het effect van (natte) natuur in beeld brengen.

De projectmanager van LIFE Urban Adapt was uitgenodigd om een presentatie te geven: Inspiratie Project LIFE Urban ADAPT uit Rotterdam, een voorbeeldproject uit Nederland met oplossingen voor overstroming reductie, aanpak van het hitte-eiland effect en bescherming van de fauna en flora.

Ook was er een toelichting van het LIFE project wetlands4Cities als oplossing voor klimaatadaptieve steden in Vlaanderen met 6 concrete praktijkvoorbeelden.

Een bijzonder leerzame dag voor alle deelnemers, met veel inspiratie voor de toekomst.

Andere berichten