06 januari 2022

Keilehaven eerste fase afgerond

In december 2021 is de eerste fase van de aanleg van het riviergetijdenpark in de Keilehaven afgerond. Veel is er nog niet van te zien: de haven is ‘verondiept’. De grond moet nu zes maanden rusten, waarna de echte aanleg kan beginnen. De tweede fase staat in de planning voor oktober 2022.

De Keilehaven wordt stap voor stap getransformeerd naar een getijdenpark. De functionele ruimte nu wordt een groen, toekomstbestendig, klimaatadaptief, openbaar stadspark met veel ruimte voor biodiversiteit. De lessen die we leren in Keilehaven passen we toe voor andere getijdenparken en rivieroevers binnen en buiten het M4H. We experimenteren bijvoorbeeld met het opvangen van drijfvuil, nieuwe vormen van recreatie en vernieuwend/circulair gebruik van materialen, waterzuivering en het ervaarbaar maken van getijdenmilieus.

Andere berichten