12 november 2021

LIFE Urban Adapt op de LIFE Platform meeting

Bijeenkomst LIFE-platform: Bewustwording en betrokkenheid bij klimaatmaatregelen stimuleren

Op 27 en 28 oktober 2021 hield LIFE een speciale online platformbijeenkomst om de uitvoering van het Europese klimaatpact aan te moedigen.

Via de Europese Green Deal streeft de EU ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Publieke betrokkenheid is cruciaal om dit ambitieuze doel te bereiken en in december 2020 lanceerde de EU het Europese Klimaatpact om dit te realiseren.

De meeste LIFE-klimaatactieprojecten hebben veel gemeen met de doelstellingen van het Europese klimaatpact. Daarom was het logisch dat LIFE-projecten, ngo’s en andere belanghebbenden uit heel Europa samenkwamen om te bespreken hoe ze het Europees Klimaatpact het best konden ondersteunen.

LIFE Urban Adapt was uitgenodigd voor een panel discussie over ‘Engaging with citizens and stakeholders and facilitating participation and co-creation’.

In het rapport dat daarna uitkwam, werden de twee klimaatadaptatie video’s van ZoHo en de Riviergetijdenparken als inspiratie meegegeven, en werd de Blueprint over participatie uitgelicht. Dat rapport is hier te downloaden.

Andere berichten