Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

VIDEO: greening and building in Nassauhaven

19 juli 2018

In 2018, the first 18 floating homes (Havenlofts) in Rotterdam will be built in the former Nassauhaven harbour basin. We are also constructing a nature-friendly bank here to help the development of nature in an urban environment.


Lees verder

VIDEO: vergroenen en bouwen in Nassauhaven

19 juli 2018

In 2018 komen in het voormalige havenbekken Nassauhaven de eerste 18 drijvende woningen (Havenlofts) van Rotterdam. Ook leggen we hier een natuurvriendelijke oever aan om de ontwikkeling van de natuur in een stedelijke omgeving te helpen. Bekijk hier de video.


Lees verder

ZOHO: De regentuin werkt!

16 april 2018

Hoe werkt de regentuin? De regentuin vormt een groene oase in een stenig gebied. Om het rioleringssysteem in deze dichtbebouwde wijk te ontlasten, wordt in de regentuin hemelwater opgevangen en vertraagd afgevoerd. Het regenwater dat in de tuin en op het dak van de Hofbogen valt wordt opgevangen in een verdiept deel in de tuin…


Lees verder

KENNISDELING: EUGIC 2017 in Boedapest

18 januari 2018

Veel deelnemers aan EUGIC 2017 conferentie in Boedapest bezochten de LIFE-stand. Hun interesse in de LIFE Urban Adapt-poster was groot en de Story Corner-sessie van LIFE Urban Adapt werd dan ook druk bezocht. Vragen hadden bijvoorbeeld betrekking op de verschillende materialen die voor de klimaat adaptieve wijken werden gebruikt (bijvoorbeeld rainaway-tuinen en keramische tegels). Zie…


Lees verder

ZOHO: slimme regentonnen zijn geplaatst

11 januari 2018

We krijgen te maken met steeds extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. De ZOHO regenletters ontworpen door Studio Bas Sala dragen bij aan de oplossing voor deze overlast. Ze zijn regenwaterbuffer en gebiedsmarkering ineen. Het regenwater van het dak van de Hofbogen wordt naar de letters geleid…


Lees verder

KENNISDELING: Rotterdam deelt kennis met Tsjechische gemeenten

30 november 2017

De organisatie van Tsjechische Gemeenten (MEPCO) heeft onlangs informatie over het LIFE Urban Adapt project opgevraagd met als doel deze informatie te delen met Tsjechische gemeenten. Zij waren onder andere geïnteresseerd in algemene informatie zoals de duur, doel, en budget van het project. Deze informatie hebben zij in het Tsjechisch samengevat in een document. Het…


Lees verder