Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

Werkzaamheden riool Vijverhofstraat gestart

30 oktober 2020

De werkzaamheden in de Vijverhofstraat zijn gestart. Het riool wordt vervangen en daarnaast wordt een hemelwaterriool en een waterbergingsysteem aangebracht. Betere waterhuishouding in de Agniesebuurt De Agniesebuurt kampte met een grondwaterprobleem. Om dit voor de hele wijk aan te pakken is een plan ontwikkeld voor een betere waterhuishouding. De riolering wordt vervangen en er wordt…


Lees verder

Hoe gaat het met de werkzaamheden bij Heliport?

7 oktober 2020

Deze zomer startten de werkzaamheden bij Heliport. Het terrein krijgt een groene make-over, er komt meer speelruimte en een waterberging. De werkzaamheden zijn in volle gang. Bekijk hieronder een impressie.


Lees verder

Video: eerste straat met duurzame waterwoningen in de Nassauhaven

9 juli 2020

De eerste straat met duurzame waterwoningen is een feit! Op 8 juli zijn weer zes nieuwe havenlofts naar de Nassauhaven gesleept. In april werden de eerste zes havenlofts naar de haven gesleept. In totaal komen er 18 havenlofts. Aan het einde van 2020 worden de laatste woningen verwacht. De waterwoningen zijn duurzaam en bewegen mee…


Bekijk de video

Aanleg groen binnenterrein Heliport gestart

18 mei 2020

18 mei 2020 is de aanleg van een groen binnenterrein in Heliport gestart. Het terrein krijgt niet alleen een groene make-over, ook komt er meer speelruimte en een waterberging. De werkzaamheden worden gecombineerd met al geplande werkzaamheden: de vervanging van het riool in de wijk. Ook worden de regenpijpen op het binnenterrein afgekoppeld van de…


Lees verder

MONITOREN: online bijeenkomst met NEEMO/LIFE

16 mei 2020

Vrijdag 15 mei is de voortgang van Life Urban Adapt online gepresenteerd. Door de coronapandemie kon het jaarlijkse bezoek van NEEMO aan de projectlocaties helaas niet doorgaan. Met deze online bijeenkomst werden NEEMO en de partners bijgepraat over de lopende projecten, waaronder de aanleg van een groen binnenterrein met speeltuin en waterberging in Heliport en…


Lees verder

Eerste drijvende woningen in Nassauhaven

15 april 2020

15 april zijn zes Havenlofts in de Nassauhaven geplaatst. Het zijn de eerste zes waterwoningen van de achttien die totaal dit jaar in de Nassauhaven komen. De drijvende woningen in de haven zijn extra bijzonder omdat deze meebewegen met eb en vloed. Dat betekent twee keer per dag een verschil van 1,5 à 2 meter….


Lees verder