Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

VIDEO: voorbereiden op een extremer klimaat

11 januari 2019

Meer parken, waterbergingen en waterpleinen. Rotterdam werkt hard om de stad klimaatbestendig een hoosbuiproof te maken. Zo stromen de straten niet over en krijgen we geen natte voeten. Ook Rotterdammers kunnen hier hun steentje aan bijdragen, bijvoorbeeld door in de tuin een tegel eruit te halen en groen terug te plaatsen. Het nieuwe Deltaplan klimaatadaptatie…


Bekijk de video

KENNISDELING: Klimaattermen uitgelegd

12 november 2018

Als het over het klimaat en klimaatverandering gaat, vliegen de vaktermen je meestal om de oren. Ook bij LIFE Urban Adapt gebruiken we vaak woorden waarvan je je misschien afvraagt: ‘wat betekent dat nou precies?’ Op de website 010duurzamestad.nl worden de volgende vijf veelvoorkomende klimaattermen uitgelegd. Broeikaseffect Mitigatie Adaptatie Hitte-eilandeffect Resilience 


Lees verder

KENNISDELING: EU acht adaptatie strategie essentieel

10 november 2018

Europa erkernt dat het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering  nu urgenter is dan voorspeld.  Dit is een van de belangrijkste bevindingen van de evaluatie door de Commissie van de strategie (uit 2013) die deze week is gepubliceerd. De analyse resulteert in een rapport over geleerde lessen en reflecties op verbeteringen voor toekomstige actie. LIFE…


Lees verder

ZOHO: Je eigen geveltuin

11 september 2018

Een geveltuin aanleggen is leuk om te doen, de straat knapt er van op en uw huis blijft in de zomer koeler. Een geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een woning. Geveltuintjes zijn vooral geschikt in straten waar de huizen geen voortuin hebben. Eén enkele klimplant, stokroos of zonnebloem maakt het straatbeeld…


Lees verder

GETIJDENPARK: De Paling is terug

11 augustus 2018

Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis is van de delta, waar de rivier de zee ontmoet. Door de werking van eb en vloed ontstaat langs de rivieroever getijdennatuur met dieren en planten die daarbij horen. Rivier als Getijdenpark wil Rotterdammers deze…


Lees verder

VIDEO: greening and building in Nassauhaven

19 juli 2018

In 2018, the first 18 floating homes (Havenlofts) in Rotterdam will be built in the former Nassauhaven harbour basin. We are also constructing a nature-friendly bank here to help the development of nature in an urban environment.


Lees verder