Over LIFE UrbanAdapt

LIFE Urban Adapt werkt aan:

  1. Een verhoogde kans op overstromingen door intensieve regenval en stijgende zeewaterspiegel.
  2. Verhoogde temperaturen veroorzaakt door het ‘urban heat island’ effect (UHI). 
  3. Aantasting van flora en fauna op het land en in het water.

ROTTERDAM

Ons klimaat verandert. Als wereldhavenstad in de Nederlandse delta zal Rotterdam de effecten daarvan merken. De zeespiegel stijgt wat op termijn gevolgen heeft voor de veiligheid van onze dijken. Rivierafvoeren zullen extremer worden waardoor het risico op overstromingen toeneemt en daardoor de kans op slachtoffers en (economische) schade. Ook zullen er vaker zeer intensieve regenbuien vallen die het huidige rioolstelsel niet meer kan verwerken en dat leidt tot water op straat en overige overlast. Tegelijkertijd neemt de kans op langdurige periodes van droogte en hitte toe, wat de leefbaarheid van de stad kan aantasten.
Rotterdam is voorloper op het gebied van klimaatadaptatie en was in 2001 de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. De uitwerking van deze strategie is al zichtbaar bij meerdere kleinschalige publieke locaties, zoals de waterpleinen.
Vanaf 2013 zet de Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS) de koers uit waarlangs we ons aanpassen aan de veranderingen van het klimaat. Implementatie van maatregelen in de stad vordert gestaag, maar om grote slagen te maken moet klimaat adaptatie op grotere schaal worden geïntegreerd. Dit vereist niet alleen inzet van de gemeente, maar ook van bewoners, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties.

EU & KLIMAATVERANDERING

Om de Europese economie en maatschappij te beschermen tegen de negatieve effecten van klimaatverandering, zoekt de EU duurzame oplossingen die hieraan kunnen bijdragen. Daarom staat het belang van stedelijke adaptatiestrategieën ook hoog op de Europese beleidsagenda. Rotterdam staat bekend als een front runner op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een vastgestelde adaptatiestrategie. Dit complexe proces vraagt om goede samenwerking met alle relevante stakeholders, waar wederzijdse belangen worden gezocht en gevonden om samen effectieve klimaatadaptatie maatregelen te implementeren. LIFE Urban Adapt wil het potentieel van deze participatieve aanpak laten zien voor het implementeren van stedelijke klimaatadaptatie strategieën en maatregelen. Klik hier voor meer informatie over het Europese LIFE programma.

Nieuws

Kennis delen: studiebezoek Wereldbank

10 oktober 2019

Als onderdeel van een studiereis van de Wereldbank met als thema ‘Nature Based Solutions’, bezocht een delegatie van verschillende nationaliteiten een paar projecten in Rotterdam. De delegatie bestond uit overheidsfunctionarissen uit Albanië, Georgië, Ghana, Liberia, Roemenië en vertegenwoordigers van de Wereldbank die werken aan verschillende WB kustprogramma’s, zoals het West Africa Coastal Areas Management Program…


Lees verder

GETIJDENPARK: Oever Nassauhaven klaar

2 juli 2019

De Nassauhaven verandert in een plek met drijvende woningen en een natuurvriendelijke oever. Op 3 juli is de oever klaar en worden de meerpalen geslagen voor achttien Havenlofts. Dit feestelijke moment wordt gevierd met bewoners uit de buurt en de toekomstige bewoners van de Havenlofts. Natte en droge voeten Om meer natuur te krijgen in…


Lees verder

ZOHO: expertisetafel presenteert advies

17 mei 2019

Op maandagavond 13 mei 2019 heeft de Expertisetafel haar advies gepresenteerd aan de Wijkcommunity Agniesebuurt (de Wijkraad, Gemeente Rotterdam, HHSK of Havensteder). De Expertisetafel is aan de slag gegaan met de wensen, eisen en criteria die er zijn als het gaat om nieuwe riolering (vuilwater) en het voorkomen van overlast door (regen)water. Deze punten zijn…


Lees verder

Bezoek NEEMO Rotterdam

9 mei 2019

Op 9 mei heeft de organisatie van LIFE opnieuw een bezoek gebracht aan Rotterdam om de voortgang van het project Urban Adapt te onderzoeken. In de ochtend werden NEEMO en partners bijgepraat over de lopende projecten: ZoHo en het getijdepark in de Nassauhaven. Ook kwamen twee mogelijk nieuwe locaties aan het bod, waarmee de impact…


Lees verder

Laatste planten natuurlijke oever Nassauhaven

24 april 2019

Begin deze zomer worden de laatste planten in de natuurlijkvriendelijke oever gepland. De eerder geplaatste beplanting is in 2018 aangebracht op het stuk tussen de twee bruggen. Allemaal planten die goed tegen de werking van eb en vloed en brak water kunnen. Onder toezicht van de gemeentelijke stadsecoloog is geconstateerd dat deze plantjes goed aanslaan….


Lees verder

Rotterdams Weerwoord – de urgentie van klimaatadaptatie

28 februari 2019

De gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland en Evides Waterbedrijf bouwen de komende jaren verder aan een klimaatbestendig Rotterdam. Dit doet de gemeente samen met de bewoners, in stad, straat en tuin. Op 22 februari ondertekenden vijf partijen daarom een intentieovereenkomst. Inzet is om dit jaar…


Lees verder