Ecologie Keilehaven

Van onze ecoloog Madeleine den Hartog Afgelopen week heeft het project Keilehaven de PROVADA-award gewonnen, naast duurzaamheid en circulariteit is ook onderwaternatuur een belangrijk element in dit project. Uit de eerste ecologische nulmeting die is uitgevoerd kwamen al een paar interessante vissoorten zoals de bot, aal, snoekbaars en de houting naar voren. De houting is…

Lees meer

Getijdenpark Keilehaven winnaar PROVADA Inspiratie Award 2023!

Ontwerp Keilehaven, de Urbanisten

De Inspiratie Project Award is voor een team of samenwerking waarbij gekeken wordt naar de impact van het project op duurzaamheid, leefbaarheid en de omgeving met een stevige langetermijnvisie. De Award ging naar Getijdenpark Keilehaven Rotterdam, een ontwikkeling van de Urbanisten, in opdracht van de gemeente Rotterdam. Een stadspark gecombineerd met getijden is behoorlijk uniek…

Lees meer

Urban Land Institute casestudy met Nassauhaven en Heliport

Het Urban Land Institute heeft een studie uitgebracht over parken aan het water, waar Nassauhaven en Heliport in zijn opgenomen. Parks that protect belicht baanbrekende parkprojecten aan het water die zijn ontworpen om hun buurten te beschermen tegen klimaatbedreigingen en tegelijkertijd de gezondheid en levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren. In gemeenschappen over de hele…

Lees meer

Kennisuitwisseling LIFE-CLIMCOOP

Op 25 april kregen we bezoek van het LIFE-CLIMCOOP project uit Hongarije. Zij bezochten in Rotterdam de LIFE Urban Adapt en LIFE@Urban Roofs projecten voor kennisuitwisseling en om van elkaar te leren. Het algemene doel van het LIFE-CLIMCOOP project is het ontwikkelen, testen en demonstreren van collectieve acties tussen een stadsbestuur en een multinational om…

Lees meer

Inspiratie- en netwerkdag stedelijke natte natuur als klimaatoplossing

Natuurpunt Beheer Vlaanderen organiseerde op 18 april 2023 een inspiratie dag met het LIFE project Wetlands4cities in Mechelen. De inspiratie dag gaf inzicht in enkele voorbeelden van natuurgerichte klimaatoplossingen in en rond steden in Vlaanderen en Nederland. De positieve effecten van natte natuur voor waterbuffering, infiltratie, verkoeling, CO2 captatie en mentaal welbevinden in en rond…

Lees meer

Keilehaven monitoring plan en nulmeting

Het nieuw aan te leggen getijdenpark in de Keilehaven levert naar verwachting een positieve bijdrage aan de KRW (Kader Richtlijn Water)-doelen. Om de ecologische kwaliteit in de Keilehaven in beeld te krijgen wordt een meerjarige monitoring uitgevoerd. De nulmeting is in 2022 gedaan. De belangrijkste soortgroepen waarop is gemonitord zijn vissen en macrofauna, en de…

Lees meer

Keilehaven tweede fase

Ontwerp Keilehaven, de Urbanisten

De tweede fase van de werkzaamheden bij Keilehaven is gestart. Er wordt zand aangebracht voor de getijdentrappen en (onderwater)terrassen waardoor ondiepten worden gecreëerd. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een nieuwe onderwaternatuur. Deze fase zal naar verwachting in september 2023 afgerond zijn. Daarna moet de grond zes maanden inklinken, waarna de laatste fase uitgevoerd wordt, het planten van…

Lees meer

Wandel- en fietsroutes: bekijk het zelf

Wil je zelf de LIFE projecten eens bekijken? Voor het Europa Festival van de gemeente Rotterdam hebben wij een paar mooie routes samengesteld om langs de projecten van LIFE Urban Adapt,  LIFE@Urban Roofs en LIFE IP Deltanatuur te wandelen of fietsen. Met een uitleg per project. Doen! LIFE routes – EUfestival22

Lees meer

Europese LIFE teams op bezoek

Op 9 juni 2022 kregen we bezoek van de LIFE monitoring teams uit Brussel. Zij waren op werkbezoek in Nederland en deden ook LIFE Urban Adapt en ons zusterproject LIFE@Urban Roofs aan. Er was een mooi programma voor de groep van 25 internationale medewerkers samengesteld. Vanaf de Regentuin liepen we naar Heliport, waar de onvermoeibare…

Lees meer

Projectbezoek LIFE

Op 18 mei was het jaarlijkse projectbezoek van de Europese monitor aan LIFE Urban Adapt, om te bekijken hoe wij ons Europese subsidiegeld besteden. Na 2 jaar online eindelijk weer eens live! De tocht ging van start bij Keilehaven in M4H, waar een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd, met een mooie presentatie van Marit Janse van…

Lees meer

Nassauhaven monitoring afgerond

De Nieuwe Maas doorkruist het stedelijk gebied van Rotterdam en maakt deel uit van het havengebied. De meeste oevers van de Nieuwe Maas zijn verhard en functioneel ingericht. Als gevolg hiervan is de ecologische waarde van de oevers beperkt. De gemeente Rotterdam en haar samenwerkingspartners Rijkswaterstaat en provincie Zuid-Holland willen de ecologische waarde van de…

Lees meer

Keilehaven eerste fase afgerond

In december 2021 is de eerste fase van de aanleg van het riviergetijdenpark in de Keilehaven afgerond. Veel is er nog niet van te zien: de haven is ‘verondiept’. De grond moet nu zes maanden rusten, waarna de echte aanleg kan beginnen. De tweede fase staat in de planning voor oktober 2022. De Keilehaven wordt…

Lees meer

LIFE Urban Adapt op de LIFE Platform meeting

Bijeenkomst LIFE-platform: Bewustwording en betrokkenheid bij klimaatmaatregelen stimuleren Op 27 en 28 oktober 2021 hield LIFE een speciale online platformbijeenkomst om de uitvoering van het Europese klimaatpact aan te moedigen. Via de Europese Green Deal streeft de EU ernaar om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Publieke betrokkenheid is cruciaal om dit ambitieuze doel te bereiken…

Lees meer

Klimaatbestendig binnenplein Heliport

Omwonenden van het versteende binnenplein Heliport maakten een plan om het plein deels groener te maken. Dit plan was de aanzet voor een samenwerking tussen bewoners, gemeente en het hoogheemraadschap om het hele plein aan te pakken. Het nieuwe plein is nu groener en klimaatbestendig: beter bestand tegen langdurige, hevige regen èn extreme hitte. Klimaatbestendig…

Lees meer

Vijverhofstraat is klimaatadaptief

Met het veranderende weer, valt er vaker extreem veel regen binnen korte tijd. Dat gebeurt nu al, en zal in de toekomst vaker voorkomen. Bij zulke forse regen kan de riolering de grote hoeveelheid water niet direct verwerken. Dat leidt tot overlast, zoals waterplassen op straat en schade aan gebouwen. In de Vijverhofstraat zijn daarom…

Lees meer

KENNIS DELEN – STUDIEBEZOEK LIFE RADOM KLIMA POLEN

Van 19 t/m 21 oktober 2021 kreeg LIFE Urban Adapt een delegatie op bezoek van collega’s van het Poolse LIFE project LIFE Radom Klima. Beide projecten houden zich bezig met klimaatadaptatie in stedelijk gebied. Het doel was het uitwisselen van kennis en ervaringen. Na presentaties van de beide projecten bezochten we alle deelprojecten van LIFE…

Lees meer